Declarația oficială a Federației de Box din Republica Moldova (DOC)
Vizualizări: 26082 16.10.2018  |   Профессиональный бокс

 

 

 

Federația de box din Republica Moldova atenționează autoritățile centrale și locale , conducătorii și membrii structurilor sportive care practică boxul, sportivii.

 

Legea Republicii Moldova privind cultura fizică și sportul nr. 330-XIV și Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea federațiilor sportive naționale nr. 356 stipulează, că în Republica Moldova în domeniul unui gen de sport poate activa o singură Federație, care dezvoltă acest gen și îl reprezintă în exclusivitate pe arena internațională .

 

În Republica Moldova o asemenea federație este Federația de Box din Moldova (FBM). FBM este unica structură de nivel național, cu care interacționează structurile statale ale Republicii Moldova, responsabile de dezvoltarea sportului în țară, precum și Comitetul Național Olimpic.

 

Federația de Box din Moldova (FBM) este responsabilă de boxul olimpic, precum și de cel profesional, fapt confirmat de Statutul FBM și de certificatul eliberat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova (se anexează).

 

Astfel, FBM este unica structură în Republica Moldova, care reglementează activitatea cluburilor și a sportivilor care practică boxul, indiferent dacă este vorba despre boxul olimpic sau cel profesional, eliberează licențe și ține evidența sportivilor profesioniști și a cluburilor, și este unica organizație de nivel național, care menține relațiile cu organizațiile internaționale de box.

 

Membri ai FBM pot fi persoane fizice și diverse organizații obștești de box (asociații, cluburi, școli etc.), inclusiv cele care activează în boxul profesional.

 

Structura denumită «Asociația Națională a boxului profesional din RM», în fruntea căreia se află Vitalii Rîmari, domiciliat în Federația Rusă, nu este o organizație împuternicită de stat sau de Federația de box să organizeze și să controleze competiții de box în Republica Moldova.

 

Respectiv, structura în cauză nu are dreptul să elibereze licențe, permisiuni pentru desfășurarea luptelor, organizarea și coordonarea evenimentelor sportive.

 

Atribuirea neautorizată și punerea în aplicare a competențelor specificate, inclusiv organizarea evenimentelor neautorizate de către FBM, emiterea de licențe, primirea banilor și a altor remunerări în lipsa unui temei legal este o încălcare a legislației în vigoare, care în conformitate cu legislația poate fi sancționată disciplinar, material, administrativ și penal.

Vasili Chirtoca, Președinte FBM

Declarația oficială a Federației de Box din Republica Moldova (DOC)