Abrevierile, acceptate în box

 

PTS - Victorie la puncte
RSCO - Luptă întreruptă de referi
RSCI – Luptă întreruptă de referi în virtutea imposibilităţii de a o continua
RSCH - Luptă întreruptă de referi (lovitură la cap )
RSCB- Luptă întreruptă de referi ( lovitură la corp)
DISQ - Descalificare
RET - Refuz de a prelungi lupta
KOH - Cnocaut /Lovitură la cap/
KOB - Cnocaut /Lovitură la corp/
WO - Neprezentare
NC - Lupta n-a avut loc
OSC - Lupta n-a avut loc din motive tehnice