Un scurt istoric:

15 Aprilie 1993 - Ministerul Justiției înregistrează Federația de Box a Republicii Moldova.

30 Octombrie 2001- Ministerul Justiției înregistrează Federația de Box Profesionist din Republica Moldova.

 

Urmare a modificării legislației în vigoare și a indicației conform căreia într-un anumit gen de sport la nivel Republican poate activa doar o singură Federație, la 08 Noiembrie 2003, în cadrul Conferinței Republicane, a fost luată decizia privind comasarea (fuzionarea) Federației de Box Profesionist la Federația de Box a Republicii Moldova.

Ca urmare, Federația de Box a Republicii Moldova a devenit moștenitoare de drept a Federației de Box Profesionist, fapt indicat în documentele statutare și înregistrat la 03 Decembrie 2003 la Ministerul Justiției.

 

Începând cu 03.12.2003, în conformitate cu prevederile Legii № 330-XIV  din  25.03.1999 cu privire la "Educația fizică și sport" și Hotărârii Guvernului   №356  din  26.03.2003 cu privire la aprobarea  Regulamentului de funcționare a federațiilor sportive naționale, în Republica Moldova își desfășoară activitatea doar Federația de Box a Republicii Moldova, care reglementează activitatea cluburilor sportive de box olimpic și profesionist, și care are dreptul să organizeze, gestioneze și să reprezinte acest gen de sport, inclusiv să interacționeze cu organele autorității centrale și locale, cu organizațiile internaționale, structurile anti-doping, Comitetul olimpic, efectuarea controlului și supravegherii asupra tuturor structurilor sportive din acest gen de sport (școli, cluburi, ligi), întocmirea calendarului sportiv și competițiilor separate (turnee, întâlniri, lupte), precum și licențierea sportivilor, antrenorilor, arbitrilor, crearea comisiilor speciale și controlul activității acestora,  înaintarea de propuneri privind acordarea titlurilor sportive și burselor, efectuarea altor funcții administrative și de conducere inclusiv până la luarea deciziilor de ordin tehnic în cazuri individuale.

Federația de Box a Republicii Moldova, în conformitate prevederile legii menționate anterior este unica structură de nivel național, care interacționează cu organizațiile și structurile internaționale.