Antidoping

Codul Mondial Anti-doping 2015

Legea pentru prevenirea și combaterea dopajului în sport

Lista substanțelor interzise 2020

Международный стандарт по тестированию и расследованиям

Международный стандарт по терапевтическому использованию


Использование БАД в спорте

Краткий справочник фармакологических препаратов, разрешенных и запрещенных в спорте

Formular privind aplicarea pentru scutire de uz terapeutic (SUT)

Руководство спортсмена по Всемирному антидопинговому кодексу 2015 года

Руководство для врачей по ТИ

Справочное руководство для спортсменов по Всемирному антидопинговому кодексу 2015 года

Regulament privind procedura de acordare a scutirilor de uz terapeutic de către Comisia SUT