Structura

Federaţia de Box din Republica Moldova a fost fondată în a. 1993.

 

Preşedintele Federaţiei şi a Prezidiului, Maestrul în sport - Vasilii Chirtoca.

 

 

 

 

Federaţia are următoarele organe de conducere şi control:

 

a) Conferinţa membrilor;

b) Biroul Federal;

c) Preşedintele Federaţiei;

d) Secretarul general;

e) Departamentul Boxului Olimpic (amatori);

f) Departamentul Boxului Profesionist;

g) Comisia de cenzori;

h) Consiliul de supraveghere.

 

Lista membrilor Prezidiului și comisiilor Federației de Box din Republica Moldova pentru anii 2019 - 2022

 

Membrii Prezidiului:

Chirtoca Vasilii - Preşedintele Prezidiului

Certîcovţev Maxim – Vicepreşedinte

Chirtoca Alexei - Vicepreşedinte

Caduc Petru - Membru al prezidiului

Kaigorodov Anatolii – Membru al prezidiului

Guranda Serghei – Membru al prezidiului

Ceacusta Dmitrii - Membru al prezidiului

Rezervă:

Untilă Igor

Trubițin Victor


Secretar general, director executiv - Savcov Nicolae

 

Consiliul de antrenori al Federaţiei:

Caduc Petru – Preşedinte

Coniuhov Alexandr – Membru al Consiliului

Untilă Igor – Membru al Consiliului

Paraschiv Iurie – Membru al Consiliului

Ceban Fiodor – Membru al Consiliului

 

Comisia tehnică şi de arbitri a Federaţiei:

Kaigorodov Anatolii - Preşedinte

Pîca Anatolie – Secretar

Arachelov Petru – Membru al Comisiei

 

Comisia sportivilor:

Scriabin Timofei - Preşedinte

Gojan Veaceslav - Membru al Comisiei

Bucșa Dorin - Membru al Comisiei

 

Comisia de box feminin:

Certîcovţev Maxim - Preşedinte

Buhaniuc Mihail - Membru al Comisiei

Dovgopol Anatolie - Membru al Comisiei

 

Consiliul veteranilor Federaţiei:

Nichitin Vadim – Preşedinte

Guranda Serghei – Membru al Comisiliului

Gușan Andrei – Membru al Comisiliului

Bugneac Gheorghe - Membru al Comisiliului

Tomșa Leonid - Membru al Comisiliului


Comisia de cenzori a Federaţiei:

Ceacusta Dmitrii – Preşedinte

Zamăneagră Grigore – Membru al Comisiei

Novicov Vladimir – Membru al Comisiei

 

Comisia de apel:

1. Savkov Nicolai

2. Grosul Vladimir

3. Bondarenco Alexandr

 

Departamentul Boxului Olimpic (amatori)

 

Departamentul Boxului Olimpic (amatori) (numit şi Biroul Open Boxing (AOB)) este organul de specialitate prin intermediul căruia Federaţia gestionează proba de box olimpică (amatori) în cadrul şi conform Regulamentelor AIBA. Structura organizatorică, atribuţiile, Regulamentul de activitate al Departamentului Boxului Olimpic (amatori) se aprobă de către Biroul Federal. Preşedintele Federaţiei sau unul dintre Vicepreşedinţi conduce Departamentul Boxului Olimpic (amatori). Departamentul Boxului Olimpic (amatori) activează în conformitate cu Regulamentul şi programul aprobat de către Biroul federal şi în temeiul indicaţiilor Preşedintelui Federaţiei.

 

Departamentul Boxului Profesionist

 

Chirtoca Alexei – Președinte

Kaigorodov Anatolii – Secretar

 

În cadrul Federației de Box a Republicii Moldova, ca singura structură din țară autorizată să gestioneze boxul ca gen de sport, (Un scurt istoric) funcționează Departamentul de box profesionist, care se ocupă cu organizarea și dezvoltarea boxului profesionist.

 

În cadrul Departamentului Boxului Profesionist activează subdiviziuni, direcţii şi serii ale boxului profesionist, stabilite de către Biroul federal. Departamentul Boxului Profesionist este condus de către unul dintre Vicepreşedinţi. Departamentul Boxului Profesionist activează în conformitate cu Regulamentul şi programul aprobat de către Biroul federal şi în temeiul indicaţiilor Preşedintelui Federaţiei.

 

Comisia medicală:

1. Balmuș Dorin – Președinte

2. Gribincea Valentina

3. Toncoglaz Maia